PODJETJE

O podjetju

Namen ustanovitve podjetja Metalna Power® je postati vodilno regionalno podjetje na področju projektiranja, proizvodnje in upravljanja naprav za proizvodnjo električne energije.

Poleg plinskih elektrarn in elektrarn na težke frakcije nafte je podjetje dejavno tudi na področju projektiranja in priprave projektov za hidroelektrarne, sončne elektrarne in elektrarne, ki uporabljajo komunalne odpadke – SRF.

Metalna Power® ponuja izredno zanesljive kogeneracije z visokim izkoristkom, katerih obratovanje je neprekinjeno  spremljano preko nadzornega centra in upravljano s pomočjo kvalificiranih strokovnjakov Metalne power in operaterjev proizvajalca motorjev ali turbin. Prednosti številnih referenčni objektov Metalne power temeljijo na odlično koncipiranih in kvalitetno izdelanih enotah za soproizvodnjo elektrike in toplote iz zemeljskega plina, instaliranih v Sloveniji. Na temelju omenjenih uspešnih projektov smo začeli s pomočjo strateških partnerjev KAWASAKI gas turbines Europe GmbH za turbine nižjega močnostnega razreda in SIEMENS Power and gas division za turbine višjega močnostnega razreda, orati ledino, osvajajoč tržno nišo plinskih turbin in parnih turbin. Plinske in parne turbine, ki kot gorivo koristijo zemeljski ali sintetični plin predstavljajo poleg dieselskih motorjev na težke frakcije nafte, dolgoročno razvojno usmeritev Metalne power.

Komponente naših kogeneracijskih enot so izbrane na podlagi dolgoletnih izkušenj proizvajalcev motorjev in turbin in napodlagi dolgoletnih izkušenj naših zaposlenih. Tako smo lahko izbrali najboljše možne materiale in koncipirali kogeneracijske enote s poudarkom na enostavnem upravljanju in na vzdrževanju, ki omogoča dolge servisne intervale in zagotavlja dolgoročno kontinuirano obratovanje naših naprav.

Cilji

Poleg plinskih elektrarn in elektrarn na težke frakcije nafte je podjetje dejavno tudi na področju projektiranja in priprave projektov za hidroelektrarne, sončne elektrarne in elektrarne, ki uporabljajo komunalne odpadke – SRF.

POSLOVNI PARTNERJI

Svoje aktivnosti izvajamo v sodelovanju z zanesljivimi in tehnološko visokorazvitimi partnerji, s katerimi razvijamo prvovrstne rešitve za naše stranke.

  NASLOV

  Preradovičeva 22, 2000 Maribor, Slovenia

  TELEFON

  +386 31 407 849

  E-POŠTA

  info@metalnapower.si